اخبار و اطلاعیه ها

پرسیدن ساعت در انگلیسی چگونه صورت می گیرد؟
Rate this post
۵ مرداد ۱۳۹۶
پرسیدن ساعت در انگلیسی

پرسیدن ساعت در انگلیسی چگونه صورت می گیرد؟

پرسیدن ساعت در انگلیسی چگونه صورت می گیرد؟Rate this post در زبان انگلیسی دو روش رایج برای گفتن اینکه ساعت چند است وجود دارد. در این […]
۴ مرداد ۱۳۹۶
پاراگراف نویسی انگلیسی

پاراگراف نویسی انگلیسی با توجه به گرامر آن

پاراگراف نویسی انگلیسی با توجه به گرامر آنRate this post یک پاراگراف بخشی از یک متن ترکیبی و پیچیده است. یک پاراگرافی می تواند از گروهی […]
۳ مرداد ۱۳۹۶
طریقه خلاصه نویسی انگلیسی

خلاصه نویسی انگلیسی چگونه انجام می شود؟

خلاصه نویسی انگلیسی چگونه انجام می شود؟Rate this post Precis در زبان انگلیسی خلاصه نویسی است. نوشتن Precis در زبان انگلیسی در واقع تمرین برای نوشتن […]
۲ مرداد ۱۳۹۶
گرامر و کاربر سمی کالن و کالن و علامت سوال

کاربرد سمی کالن کالن و علامت سوال در زبان انگلیسی

کاربرد سمی کالن کالن و علامت سوال در زبان انگلیسیRate this post در زبان انگلیسی علامت های نگارش خاصی مانند سمی کالن و کالن و علامت […]
support
به راهنمایی نیاز دارید؟
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait